Lindarängen

Lindarängens flyghamn på 1930-talet

År 1918 påbörjade representanter för några större svenska banker, industrier och rederier, under ledning av Enskilda Bankens styrelseordförande Knut Wallenberg, undersöka möjligheterna att starta reguljära flyglinjer.

Året därpå grundade de landets första flygbolag, Svenska Lufttrafik AB (SLA), och året därpå inledde företaget sin verksamhet. SLA använde Ladugårdsgärde för landflyg och Lindarängsviken för sjöflyg. På Lindarängen låg Stockholms första hästkapplöpningsbana 1890–1918. Här fanns en skyddad vik som lämpade sig utmärkt som sjöflyghamn med nära tillgång till Lilla Värtans öppna vatten. År 1921 byggde SLA några enkla anordningar för en så kallad lufthamn vid Lindarängen. Samma år inledde företaget reguljär trafik härifrån till Reval (Tallinn).

SLA nådde inga större framgångar och 1923 likviderades företaget. Lindarängens flyghamn övertogs av Stockholms stad som överlät driften av flyghamnen på Kungliga Svenska Aeroklubben. Nu byggdes bland annat hangarer, väntrum, slip och angöringsbrygga.

År 1924 grundades det första framgångsrika svenska flygbolaget, AB Aerotransport (ABA). Initiativtagare och ägare var bröderna Adrian och Carl Florman som båda hade varit arméflygare. Den äldre brodern Carl var Sveriges första flygattaché i London 1922–1923 och vd i ABA 1924–1949. ABA öppnade sin första linje, Lindarängen–Helsingfors, 1924. Lindarängen kom även att få flygförbindelser till bland annat Åbo, Stettin, Berlin, Malmö, Amsterdam och London.

Förutom passagerare och post flög ABA under de första åren även färsk fisk från Västkusten till Stockholm. En beredskapstjänst med ambulansflyg inrättades på Lindarängen 1925. En flygbusslinje öppnades från Nybroplan där en träpaviljong uppfördes som väntsal. ABAs flygverksamhet övertogs efter andra världskriget av SAS.

År 1928 tog staden över ansvaret för flyghamnen genom en flyghamnsstyrelse. Borgarrådet Yngve Larsson (FP) var ordförande i flyghamnsstyrelsen under hela dess existens. Hamndirektören var ansvarig tjänsteman för flyghamnen. Flyghamnsstyrelsen verkade till 1946 och hade även ansvar för sportflygfälten i Skarpnäck och Skå-Edeby samt för planeringen av Bromma flygplats.

Flygtrafiken i Lindarängen växte fram till 1936 då Bromma flygplats öppnade. Under andra världskriget användes flyghamnen av flygvapnets marinspaningsförband och av civila firmor som utförde målflygning för försvarets räkning. Därefter bedrevs begränsad flygverksamhet i Lindarängen till 1952, bland annat privat-, ambulans- och skolflyg.

I början av 1960-talet fylldes Lindarängsviken igen och 1971 öppnades en containerterminal här som blev en del av Frihamnen. År 2020 kommer containerverksamheten att flyttas till Norvikudden norr om Nynäshamn, där den nya godshamnen Stockholm Norvik Hamn byggs. Sedan kommer det att byggas bostäder på Lindarängen.

Läs mer om den nya godshamnen Stockholm Norvik (extern länk)

Läs citat av Stieg Trenter

Lindarängens flyghangar

Kvar från flyghamnstiden på Lindarängen finns en flyghangar från 1931. Den är ritad av Sven Markelius, en av den svenska funktionalismens förgrundsfigurer. Konstruktör, planerare och byggledare var Carl Forssell, professor i byggnadsteknik vid KTH.

Under vintern förekom ingen flygtrafik på Lindarängen. Fram till 1938 användes därför hangaren som ishall under vintern. Ispalatset, som byggnaden då kallades, var landets första inomhusarena för ishockey, curling och konståkning. Sju SM-finaler i ishockey spelades här 1932–1938 trots att rinken egentligen var lite för liten.

Hangaren har stort kulturhistoriskt värde och började 2009 användas som värmelager för gods som tillfälligt förvaras i containerterminalen.

Bild: Lindarängens flyghamn, 1930-tal.
Fotograf: Okänd, bilden kommer från Stockholms Stadsarkiv.