Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Nybrokajen

Nybrokajen 2 juli 1949

På Blasieholmen låg kronans skeppsgård från 1560-talet till 1640-talet där regalskeppet Vasa byggdes 1628.

År 1636 bestämdes att all saltad fisk som infördes från skärgården, Åland eller Finland skulle tas till Packartorget (nu Norrmalmstorg) för att där besiktigas och ompackas. Torget var under 1600- och 1700-talen marknadsplats för de fiskare som lade till vid Nybroviken. 

På Blasieholmens strand vid Nybroviken anlades ett torg som kallades Sillhovet. Kajen vid det nya torget pålades 1824 och ett magasin för lagring av fisk byggdes. Tackjärnsvågen flyttades hit från Söder Mälarstrand.

Allt det avfall som stockholmarna kastade i vattnet gjorde att den innersta delen av viken fylldes igen. Åren 1838-1852 gjordes ordentliga markutfyllnader och Nybroviken försågs med stenkajer.

Här bedrevs från 1852 passagerar- och lasttrafik på södra Sverige, Danmark och Norge. En tullavdelning öppnade på Blasieholmen 1874. Ett tullhus, ritat av A.F. Nyström, stod klart 1876. Här drevs en tämligen omfattande utrikestrafik kring sekelskiftet, bland annat landades 80 procent av Stockholms kaffeimport här. Tullavdelningen stängdes i mitten av 1940-talet.

I dag bedrivs skärgårds- och lokaltrafik här.

Bild: Nybrokajen 2 juli 1949.
Fotograf: Okänd, bilden är hämtad från Hamnstyrelsen.