Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Olof Wallenius

Ett av dagens främsta svenska rederier är Wallenius Lines. Det grundades av Olof Wallenius (1902-1970) i Stockholm 1934. Han var grosshandlare och agent för Karlshamns Oljefabriker.

Rederiet började med ett tankfartyg för transporter av vegetabilisk olja, vilket gav moderbolaget dess ursprungliga namn, Rederi AB Soya.

De moderna biltransportfartygen introducerades av Olof Wallenius på 1960-talet. Detta ökade konkurrensen på bilmarknaderna eftersom biltillverkarna relativt billigt kunde skeppa bilar till andra kontinenter. Företaget är i dag inriktat på att med specialbyggda fartyg frakta bilar mellan Ostasien, USA och Europa. Wallenius Lines är världens största rederi inom bilfraktsområdet.