Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Epoker

Swiddetavlan - Utsikt över Stockholm från Kastellholmen

Stockholm har genom hela sin historia präglats av sjöfarten. Här beskrivs huvuddragen i sjöfartens och hamnverksamhetens utveckling under olika historiska epoker.

Bild: Stockholmskällan. Swiddetavlan - med utsikt över Stockholm från Kastellholmen (beskuren).