Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Blockhusudden

Gammal karta över Blockhusudden

Platsen är uppkallad efter det blockhus (en försvarsanläggning) som låg här på 1500-talet.

På Blockhusudden låg Stora Sjötullen (som trots namnet var en inrikestull). Här finns tullhus ritat av Johan Eberhard Carlberg 1729 och boställe (Carlberg 1761).

Blockhusuddens fyr från 1905 blev 1912 en av de första i världen med Gustaf Daléns berömda solventil från AGA. Solventilen var en viktig del i Daléns helautomatiserade AGA-fyrar och minskade gasförbrukningen till ett minimum under dygnets ljusa timmar. Fyren fungerade utan reparationer fram till dess att den elektrifierades 1980.

Bild: Karta över Stockholm av Rudolf Brodin och C.E. Dahlman rättad och med den nya stadsplanen kompletterad 1908. Skala 1:12000.