Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Samuel Owen

Engelsmannen Samuel Owen (1774–1854) satte 1804–1805 upp fyra engelska ångmaskiner i olika industrier runt Stockholm.

År 1806 blev han verkmästare vid Bergsunds gjuteri. Där tillverkade han 1807 Sveriges första ångmaskin. År 1809 öppnade han en mekanisk verkstad med gjuteri, valsverk och skeppsvarv på Kungsholmen.

Owens fabrik fick stor betydelse som förmedlare av engelsk industriteknik och blev en plantskola för svenska ingenjörer och arbetare. Owen byggde bland annat ångmaskiner och ångbåtar, till exempel den första svenska ångbåten i allmän trafik, Amphitrite 1818. Nästan samtliga svenska ångfartyg under de första decennierna kom från Samuel Owen. År 1840 byggde han det första ångfartyget med järnskrov.

År 1843 gick Owens företag i konkurs. Konkurrensen hade hårdnat och företagets kostnader skjutit iväg, dels på grund av Owens experimentlusta, dels på grund av hans generösa attityd då det gällde att tillgodose kundernas önskemål om allehanda tekniska finesser.

Läs mer om ångslupar och ångfärjor

Läs mer om Samuel Owen (extern länk)