Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Sven Salén

Sven Salén (1890–1969) köpte sitt första fartyg i Göteborg 1915. Han grundade sedan Salénrederiet som han ledde 1922–1962, från 1924 med huvudkontor i Stockholm.

Salén beställde sitt första nybygge 1931, R. H. Sanders, för att hämta bananer vid olika kontinentalhamnar. Hon var den svenska handelsflottans första renodlade kylfartyg. Saléns blev en världsledande sjötransportör av kylda och frysta varor. Rederiet bedrev även en världsomspännande frukt-, torrlast-, olje- och malmtrafik. Saléns ägde under en period Ekensbergs varv och Finnboda Varf.

Företaget gjorde konkurs 1984 på grund av att de gjorde stora förluster när det uppstod överkapacitet på bulk- och tankermarknaden under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet.

Frågan är om det under 1900-talet fanns någon mer mångsidigt begåvad svensk storföretagare än Sven Salén. Han var en framgångsrik seglare som tog flera internationella priser och deltog i tre olympiska spel. I Berlin-OS 1936 tog han en bronsmedalj. Salén uppfann genuan och den dubbla spinnakern och var initiativtagare till en ny båttyp, Folkbåten.

Sven Salén hade även ett stort musikaliskt engagemang. Han var personlig vän med och stöttepelare för Jussi Björling och Evert Taube. Björling sjöng in ett par melodier med text och musik av Salén. Tillsammans med bland andra Taube grundade Salén Samfundet Visans Vänner 1936. Salén var främste finansiär bakom tillkomsten av Svenskt visarkiv 1951. Genom Saléns uppmuntran och stöd reste unga viskompositörer som Olle Adolphson, Ulf Peder Olrog, Povel Ramel och Evert Taube till Latinamerika på Saléns fartyg där de fick insupa rumba, calypso och samba.

Sven Salén stod långt upp i åren gärna ute vid Frihamnen för att betrakta lossningen av nya skeppslaster.