Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Anställda berättar

Här kan du ta del av tidigare medarbetares minnen från Stockholms Hamnar. Det är historier som personerna själva har upplevt eller som har berättats från generation till generation. Historieskribenten Anders Johnson intervjuar.

Björn Borg, f.d. hamnarbetare och ordförande i Svenska hamnarbetarförbundet (1970-2010)

Björn Borg började 1970 arbeta i Stockholms Hamnar och här berättar han hur hamnarbetet har förändrats med åren – från ett farligt och fysiskt arbete till ett mer maskinellt. Han berättar även om stark samhörighet mellan hamnarbetarna och ett större intresse kulturintresse än vad man kunnat tro.


 

Kurt Lilja, controller Stockholms Hamnar (1960-2010)

Kurt berättar om sin far, som var ansvarig för tekniken i hamnen, där han ”råkade” hissas ned i vattnet i samband med en inventering av en lokal.


 

Christel Wiman, VD (2000-2009)

Christel berättar om vad det speciella med att arbeta i hamnen. Hon berättar om Lodbroks och incidenten med Essingebron och ett av hennes första beslut var att öppna slussarna trots vattendomar.


 

Kersti Tagesson, HR–chef 2003-2010

Kersti berättar om kollektivavtalen som innehöll både ”håltimmar” och ”klädpoäng”, vilket var nytt för henne. Klädpoäng delades ut per timme, men de användes sällan till arbetskläder...


 

Hör också Kurt Lilja berätta om sina upplevelser av Frihamnen