Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Mälartrafiken

Från Mälardalen har sedan Stockholms grundande förts stora mängder livsmedel, bränsle, byggnadsmaterial och andra förnödenheter på båt till Stockholm.

Redan 1667 inrättade Olof Rudbeck d.ä. reguljär båttrafik med postjakter mellan Uppsala och Stockholm. Trafiken pågick till cirka 1770.

Mälaren fick tidigt reguljära ångbåtsförbindelser. Här fanns många städer och ett allsidigt näringsliv med stora transportbehov. År 1828 inrättades en ångbåtshamn på Riddarholmen som länge var landets största. Förutom passagerartrafik var införseln av lantbruksprodukter ett viktigt inslag i trafiken.

Sveriges första ångbåtslinje gick med Amphitrite Stockholm-Drottningholm med start den 2 augusti 1818. Hon gick samma år till höstmarknader i Strängnäs, Västerås och Uppsala.

Den första reguljära förbindelsen mellan städer startade 1821 på traden Stockholm–Strängnäs–Västerås–Arboga. Initiativtagare var bröderna Carl af Forsell och Jacob Forsell. Fartyget hette Yngve Frey, tillverkat 1821 på Södra Varvet med ångmaskin från Samuel Owens verkstad.

År 1822 inleddes ångbåtstrafik på Uppsala. Första propellergångaren i reguljär trafik på Mälaren började på traden Stockholm–Uppsala 1849. Sista ångfartyget på den sträckan gick 1945.

År 1830 öppnade Nya Hjälmare kanal, vilket ledde till ett uppsving för sjöfarten och till reguljär ångbåtstrafik på Stockholm. Den reguljära ångbåtstrafiken Stockholm-Örebro för passagerare och gods till upphörde 1957.

Ombyggnaden av Strömsholms kanal gjorde att ångbåtstrafik på kanalen och till Stockholm inleddes 1861. År 1932 upphörde den reguljära ångbåtstrafiken och 1950 gick det sista pråmsläpet. Konkurrensen från järnvägs- och landsvägstransporter hade blivit övermäktig.

Sista hjulångaren i trafik på Mälaren var S/S Köping som drevs till 1877.

Många små rederier drev ångbåtstrafik på Mälaren. År 1916 bildades ett större rederi genom sammanslagning, Ångfartygs AB Drottningholm-Fittja. Sedan även Örebrotrafiken övertagits ändrades namnet till Trafik AB Mälaren-Hjälmaren. Bolaget trädde dock i likvidation 1934 varefter ett antal mindre bolag fortsatte med delar av trafiken.

Under mellankrigstiden drabbades Mälartrafiken av kris på grund av bilismens genombrott. Andra världskriget innebar en sista blomstringstid innan nästan all trafik slogs ut under det påföljande decenniet. Under senare decennier har dock turisttrafiken expanderat. Mariefred är unik som har gått på traden Stockholm-Mariefred oavbrutet sedan 1903.

Läs om S/S Mariefred, S/S Drottningholm, S/S Saltsjön samt S/S Storskär 

Läs om Samuel Owen som 1807 tillverkade Sveriges första ångmaskin