Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Olaus Magnus

Ur Historia om de nordiska folken, 1555:

”Stockholm är den namnkunnigast köpstaden i Sveriges rike, ja i hela Nor­den. Dit komma människor av alla folk och nationer, mest dock från nedre Tyskland, och bliva upptagna bland stadens borgerskap. ... Denna Sve­riges förnämsta stad, konungasätet Stockholm, är från grunden uppbyggd av den lysande och kraftfulle konunga­förmyndaren Birger jarl, vilken ock be­fäste den med de starkaste murar och utanverk. Den är anlagd på en till den grad fördelaktig, viktig och ointaglig plats, att det förefaller som hade han aldrig kunnat finna någon lämpligare. Ty platsen är på alla sidor omgiven av strömmar - varför den fordom blott användes vid fiske - och så väl belägen mellan hav och insjö, att den kan kallas en nyckel till hela Sverige.”