Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Kryssningstrafiken

M/s Brasil, t/s Caronia och Staatendam på Strömmen. Vid kajen ligger Maria Ulianova förtöjd. 1964.

År 1884 började engelska rederier med kryssningstrafik till S:t Petersburg som även anlöpte Stockholm. Stockholmsutställningen 1897 lockade hit sex kryssningsfartyg. Lika många kom under OS 1912.

Åren 1923-1939 var en period med flera kryssningsbesök varje sommar. Bland annat genomförde Svenska Amerika Linien kryssningar i Östersjön för att visa upp sina fina Atlantfartyg. Fartygen låg ute på Strömmen och väckte stor uppmärksamhet.

År 1948 kom de första kryssningsfartygen efter kriget. Från omkring 1960 ökade kryssningstrafiken med ett rekord på 33 fartyg 1969. Under 1990-talet inleddes en ny och snabbare expansion.

År 1991 mottog Stockholm 130 anlöp med 100 000 passagerare. År 2016 kom 230 fartyg med cirka 490 000 passagerare.

En kryssningsterminal stod klar i Frihamnen 2008. Den underlättar för fartygen att göra passagerarbyten i Stockholm.

Foto från Stockholmskällan: M/s Brasil, t/s Caronia och Staatendam på Strömmen. Vid kajen ligger Maria Ulianova förtöjd. 24 juli 1964.