Povel Ramel

Hämtat ur visan Måste vägen till Curacao gynga så? Den skrevs efter att Ramel hade följt med på en gungig färd med Salénrederiets motorskepp San Blas 1959:

”Vår destination är en hemlighet. Vart vi far vår herre salénast vet. Salén inte vänta, så skynda på. Mot Curacao låta gyngan gå!”