Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

2000-talet

Pollare vid Strömkajen

Vid millennieskiftet hade Stockholms stad 750 000 invånare. Femton år senare har staden 912 000 invånare, vilket är fler än någonsin tidigare. I hela länet bor 2,2 miljoner människor.

Sedan 2004 är Estland, Lettland, Litauen och Polen EU-medlemmar och Östersjön har åter blivit ett handelns hav. Östersjöregionen tillhör ett av Europas dynamiska tillväxtområden.

Stockholms Hamnar har i dag trafik med containerfartyg från Bremerhaven, Hamburg och Antwerpen. En växande färjetrafik drivs till Finland, Estland, Ryssland, Lettland och Polen. Även kryssningstrafiken expanderar. Därtill kommer trafik på Gotland, Göta kanal, i skärgården, på Mälaren samt lokaltrafiken.

Två tredjedelar av värdet av Finlands import och export går med färjor över Stockholms Hamnar. En stor del av Stockholms inkomster från besöksnäringen kommer från färje- och kryssningstrafiken.

År 2009 öppnades en ny kryssningsterminal på Frihamnspiren och 2010 öppnades museum och restaurang i Stora Tullhuset vid Stadsgården.

Stockholms Hamnar har drivit flera stora utvecklingsprojekt som ett resultat av att staden växer och att regionens varuförsörjning måste ses över. Bland annat har containertrafiken flyttat från Frihamnen till nybyggda Stockholm Norvik Hamn strax norr om Nynäshamn. Energihamnen har flyttat från Loudden.

En ny pir för hamnverksamhet har skapats genom en utbyggnad i hamnbassängen i Värtahamnen. Hamnen i Kapellskär har byggts om, bland annat med en ny pir.

Slussen vid Söderström byggs om, liksom hela den trafikanläggning som ligger där. Flera innerstadskajer rustas upp.

Läs mer om nutidens Stockholms Hamnar (extern länk)