Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Bogserbåtar och pråmar

Bogserbåtar vid Karl Johan-slussen. 3 februari 1957.

Den första bogserbåten i Stockholm var Wulcan, sjösatt 1823 och tillverkad av Samuel Owen. Den tycks dock aldrig ha fungerat tillfredsställande. Den första fungerande bogserbåten var Hercules, tillverkad av Owen 1827.

År 1870 grundades Stockholms Transport- och Bogserings AB (Transportbolaget) som blev störst i Norden med 53 bogserbåtar och 302 pråmar. Företaget drev pråmtrafik i Östersjön, Mälaren, Strömsholms kanal och i Stockholms hamn, liksom i Nynäshamn och Södertälje.

År 1976 köptes Transportbolaget av Röda bolaget i Göteborg. I dag svarar Marin & Haverikonsult AB för bogseringshjälp i Stockholms hamn. Behovet av bogserare har dock minskat avsevärt genom att allt fler stora fartyg har bogpropellrar.

Bogserbåtarna låg vid Slussen till 1985, därefter under några år i Frihamnen för att i början av 1990-talet flytta till Södra Hammarbyhamnen. Sedan 2013 ligger fartygen i Svindersviken.

Läs om Samuel Owen som 1807 tillverkade Sveriges första ångmaskin

Foto från Stockholmskällan: Karl Johan-slussen, förtöjningsplats för bogserbåtar. 3 februari 1957.