Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Hornsberg

Hornsbergskajen hösten 1938

Hornsberg ersatte på 1930-talet Söder Mälarstrand som den stora hamnen och upplaget för grus och sand. År 1932 etablerade AB Betongindustri en betongfabrik i Hornsberg.

I samband med att betongfabriken startade, etablerade Jehanders en grus- och sandterminal här. Den stod dels för råvaruleveranser till betongfabriken, dels för leveranser av sand och grus till olika byggen i Stockholm. Råvarorna transporterades med pråmar från grustagen på Ekerö.

År 1991 stängdes betongfabriken men fem år senare sattes en mobil betongstation upp i Hornsberg. År 2000 stängdes dock Hornsbergsterminalen för gott och det har sedan dess vuxit fram ett nytt bostadsområde på platsen.

Bild: Hornsbergskajen efter utbyggnaden, hösten 1938.
Fotograf: Okänd, bilden är hämtad från Hamnstyrelsen.