Nynäshamn

Gammal karta över Nynäshamn

Under 1850-talet väcktes tankar om att bygga en järnväg från Stockholm till fiskeläget Nynäshamn för att här anlägga en isfri djuphamn och havsbadort.

Mest drivande var löjtnant Herman Sandeberg som 1872 fick tillstånd för järnvägen. Han lyckades dock aldrig få finansiering till projektet.

Flera nya försök gjordes där bland annat ryska, brittiska och franska finansiärer var inblandade. Planerna på en hamn i Nynäshamn motarbetades dock av många i Stockholms handels- och sjöfartskretsar som fruktade att Stockholms hamn skulle skadas av konkurrensen.

Den som lyckades förverkliga planerna var Hjalmar Sjögren, geologiprofessor och tidigare verksam vid Bröderna Nobels oljeindustrier i Ryssland. År 1892 köpte han Nynäs gård och sex år senare bildades ett järnvägsbolag.

År 1901 stod järnvägen färdig. Planerna på en frihamn med trafik på Ryssland infriades inte men 1902 öppnades hamnen då trafiken till Gotland startade. Hamnen ligger väl skyddad och har lätt insegling.

År 1992 blev Nynäshamns hamn en del av Stockholms Hamnar. Därifrån går färjetrafik på Visby, Lettland och Polen. Hamnen har direkt anslutning till järnvägen. År 2000 blev Nynäshamn ny destination för den internationella kryssningstrafiken.

Axel Ax:son Johnson lät här uppföra Skandinaviens första moderna oljeraffinaderi i Nynäshamn 1928. Två år senare bildades Nynäs Petroleum (nu Nynas) som äger oljehamnen i Nynäshamn.

Ny hamn byggs på Norvikudden

Norr om oljeraffinaderiet i Nynäshamn ligger Norvikudden. Här bygger Stockholms Hamnar en ny stor godshamn, Stockholm Norvik Hamn. Det sker i samarbete med Nynäshamns kommun, Nynas (tidigare Nynäs Petroleum) och NCC som i direkt anslutning till hamnen etablerar en logistik- och företagspark. Läs mer om Stockholm Norvik Hamn (extern länk)

Redan på 1800-talet fördes diskussioner om att anlägga en hamn här. Dessa diskussioner tog ny fart på 1960-talet när Stockholms stad undersökte möjligheterna att anlägga en ny stor uthamn.

År 1966 köpte Stockholms stad markområdet Näslandet i Himmerfjärden söder om Södertälje för att eventuellt anlägga en hamn här. Detta utlöste aktiviteter såväl inom Nynäshamns stad som inom Johnsonkoncernen. Resultatet blev att de tre parterna samma år tillsatte en gemensam arbetsgrupp för att undersöka möjligheterna att anlägga en större hamn vid Norvikudden.

Sedan dess har en rad planer utarbetats och förkastats för området. På 1980-talet planerades ett stort energikombinat här, det så kallade NEX (Nynäs Energy Chemicals Complex), som bland annat skulle leverera fjärrvärme till Stockholm. Men projektet lades ner. Åren 1999-2004 pågick två tillståndsärenden för hamnverksamhet på Norvikudden. Även dessa planer avbröts.

Fotograf: Klint.