Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Nynäshamn

Gammal karta över Nynäshamn

Under 1850-talet väcktes tankar om att bygga en järnväg från Stockholm till fiskeläget Nynäshamn för att här anlägga en isfri djuphamn och havsbadort.

Mest drivande var löjtnant Herman Sandeberg som 1872 fick tillstånd för järnvägen. Han lyckades dock aldrig få finansiering till projektet.

Flera nya försök gjordes där bland annat ryska, brittiska och franska finansiärer var inblandade. Planerna på en hamn i Nynäshamn motarbetades dock av många i Stockholms handels- och sjöfartskretsar som fruktade att Stockholms hamn skulle skadas av konkurrensen.

Den som lyckades förverkliga planerna var Hjalmar Sjögren, geologiprofessor och tidigare verksam vid Bröderna Nobels oljeindustrier i Ryssland. År 1892 köpte han Nynäs gård och sex år senare bildades ett järnvägsbolag.

År 1901 stod järnvägen färdig. Planerna på en frihamn med trafik på Ryssland infriades inte men 1902 öppnades hamnen då trafiken till Gotland startade. Hamnen ligger väl skyddad och har lätt insegling.

År 1992 blev Nynäshamns hamn en del av Stockholms Hamnar. Därifrån går färjetrafik på Visby, Lettland och Polen. Hamnen har direkt anslutning till järnvägen. År 2000 blev Nynäshamn ny destination för den internationella kryssningstrafiken.

Axel Ax:son Johnson lät här uppföra Skandinaviens första moderna oljeraffinaderi i Nynäshamn 1928. Två år senare bildades Nynäs Petroleum (nu Nynas) som äger oljehamnen i Nynäshamn.

Norvikudden och Stockholm Norvik Hamn

Norr om oljeraffinaderiet i Nynäshamn ligger Norvikudden. Här byggde Stockholms Hamnar en ny stor godshamn, Stockholm Norvik Hamn, åren 2016-2020. Läs mer om Norvikudden

Fotograf: Klint.