S/S Orion

Akvarell av S/S Orion

Byggd vid Helsingborgs Varf 1929 som stabsfartyg för Lotsverket. Hon tjänstgjorde till 1979 och användes även som inspektions- och arbetsfartyg.

Hon ägs nu av Museiföreningen S/S Orions vänner som arbetar med att återställa fartyget i originalskick. Kajplats på Skeppsholmen norr om Skeppsholmsbron.

Bild: Akvarell målad av Björn Senneby.