Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Frederic Henric af Chapman

Fredric Henric af Chapman (1721–1808; före adlandet 1772 enbart Chapman) föddes i Göteborg och kom från en engelsk skeppsbyggarsläkt. Han studerade vid flera utländska varv och blev den förste i Sverige som konstruerade fartyg efter vetenskapliga principer.

Chapman arbetade vid ett varv på Djurgården 1767-1781 och bidrog till att utveckla skeppsbyggnadskonsten. År 1781 blev han chef för Karlskronavarvet och inledde då en lysande epok inom svenskt skeppsbyggeri. Han organiserade en effektiv varvsproduktion baserad på seriebygge. På tre år färdigställdes 20 större skepp efter hans ritningar. Dittills hade varje skepp tagit flera år att bygga.

Chapman ägnade sig mycket åt studier och experiment i skeppsbyggeri och hans böcker i ämnet fick stor internationell spridning.

Läs om fartyget som blev uppkallad efter Fredric af Chapman och som i dag är ett flytande vandrarhem