Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Gotlandstrafiken

Fartyget Drotten en snörik vinter

Efter att Gotland hade blivit svenskt 1645 inrättades postbåtstrafik mellan Klintehamn och Öland.

Trafik med postångare Visby–Västervik–Stockholm inleddes 1836. I början gick den enbart under sommarhalvåret men från 1858 gick postångare i trafik året runt.

År 1865 grundades Ångfartygsbolaget Gotland (Gotlandsbolaget) i Visby och året därpå startade rederiet ångbåtstrafik Visby–Stockholm. Gotlandsbolaget har drivit Gotlandstrafik sedan dess och är Sveriges (och troligen Europas) äldsta verksamma passagerarrederi. Under åren 1988–1998 hade dock Nordström & Thulin koncession på Gotlandstrafiken.

År 1902 inleddes trafik på Nynäshamn. En dramatisk händelse i Gotlandstrafikens historia var när passagerarfärjan S/S Hansa torpederades av en rysk u-båt och sjönk 1944. Av 86 personer ombord omkom 84. År 1961 sattes den första Gotlandsfärjan i trafik där man kunde köra ombord med bil.

Sommaren 2016 konkurrensutsattes Gotlandstrafiken för första gången, då Gotlandsbåten bedrev trafik på sträckan Nynäshamn-Visby.