Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Norr Mälarstrand

Norr Mälarstrand okänt årtal

Första bron mellan Norrmalm och Kungsholmen anlades 1635. På Kungsholmssidan lades i anslutning till bron en hamn och ett pråmvarv. Hamnen kallades Nya hamnen. Till den fördes bland annat gods till de tegel- och glasbruk som fanns på Kungsholmen.

År 1684 lät kung Karl XI förlägga det Kungliga Jaktvarvet vid Mälarstranden, strax öster om nuvarande Rålambshovsparken. Varvet låg kvar till 1850, då verksamheten flyttades till Skeppsholmen och Galärvarvet.

Längs Kungsholmens sydöstra strand etablerades på 1600-talet garverier, bryggerier och färgerier. Det sista garveriet lades ner 1905 i samband med att Norr Mälarstrand drogs fram.

Sydost om Kungsholms kyrka låg Samuel Owens mekaniska verkstad 1809–1843 och Kungliga Myntverket 1850–1974. Byggnader från 1700- och 1800-talen är bevarade.

Flera hamnar och lastageplatser anlades längs hela nuvarande Norr Mälarstrand, bland annat vid Eldkvarn, Eiraplan, Kungsholms hamnplan och Kungsholms torg. In på 1900-talet användes dessa platser för lokal införsel av ved och byggmaterial.

Eldkvarn, landets första ångkvarn fanns 1806-1901 på Stadshustomten, känd genom den stora branden 1878. Den anlades, under mjölnarämbetets protester, av Abraham Niclas Edelcrantz.

År 1856 grundades Carlsviks klädesfabrik söder om nuvarande Fridhemsplan. Omkring 1880 övertogs lokalerna av verkstadsföretaget Palmcrantz & Co (sedermera Stockholms Vapenfabrik) och Karlsviks gjuteri. Dessa företag drevs till 1906 respektive 1912.

I dag ligger många skutor förtöjda här, liksom flytande restauranger.

Bild: Norr Mälarstrand vid okänt årtal.
Fotograf: Okänd, bilden är hämtad från Hamnstyrelsen.