Strandvägshamnen

Strandvägen 2 juli 1949

Handelshuset Grill anlade Terra Nova-varvet (”Köpmannavarvet”; 1716-1817) på utfylld mark öster om Grev Magnigatans mynning. Många ostindiefarare byggdes här, bland annat Götheborg 1738, vars replik byggdes i Göteborg 1995-2003 och sedan seglade till Kina.

I mitten av 1800-talet fanns här bland annat ångsåg, sillupplag, skjul och lagerlokaler. Strandvägen anlades som ett kombinerat kaj- och boulevardprojekt 1863-1878. Här byggdes en hamn för lokal tillförsel av ved och byggnadsmaterial.

I dag bedrivs viss skärgårdstrafik härifrån. Många skutor ligger förtöjda vid Strandvägen. År 2008 öppnade ett skärgårdscenter i en före detta Shellmack, ritad av Peter Celsing 1955.

Foto: Strandvägen 2 juli 1949.
Fotograf: Okänd, bilden är hämtad från Hamnstyrelsen,