Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Per Anders Fogelström

En skildring av Stadsgårdshamnen i Mina drömmar stad, 1960:

”Hamnen var ett mörkt valv mot ett ljust stråk. Över dem som arbetade där reste sig berget brant och svart och eländiga trätrappor klättrade mot ljuset. Magasinshus, krogar och småindustrier tryckte mot bergskanten för att ge plats för kajens myller av gods och avskräde. Burar med svin och höns staplades mellan kaffebalar, skinnbuntar och silltunnor. Högar av hästspillning hopades utanför det offentliga avträdet och varje natt fylldes stadens orenlighet i latrinpråmarna vid Lokattstrappan.

Vid bryggor och träkaj låg skutorna tätt, stuvare och sjömän trängdes med roddarmadammer och tvätterskor, Från kokhusen steg röken, från krogarna slamret, från svinburarna gälla skrik och från luckorna basarnas rop.   Men utanför allt det mörka och trånga låg vattnet och blänkte i morgonsolen, ett ljusblått och öppet stråk mot främmande länder och äventyr.”