Kontoret vs arbetarna

Förr fanns det en knivskarp gräns och en motsättning mellan arbetare och tjänstemän i hamnen.

Arbetarna tyckte att tjänstemännen hade väldigt många förmåner och kunde utföra privata ärenden på förlängda lunchraster. Tjänstemännen tyckte att arbetarna hade för mycket betald håltid*, samt att man pysslade för mycket med privata ärenden under arbetstid.

Arbetarna fick känna av hur läget var, genom skriftliga påbud som skickades ut lite då och då.

Vid ett tillfälle skickade hamnchefen ut ett meddelande om att arbetarna bara fick arbeta med privata saker onsdagar efter klockan 16 (efter arbetstid). Detta hände på en torsdag. Redan måndagsmorgonen veckan därpå kom samma hamnchef rullande på en flickcykel till cykelverkstaden.

Inne på verkstan mötte chefen Svensson som var känd för sina rappa svar. Hamnchefen bad Svensson gör en service på dotterns cykel. Svensson var blixtsnabb med svaret: ”Kom igen på onsdag efter 16”. Chefen rullade iväg cykeln och återkom inte.

Hur blev det med motsättningen? Den finns kvar, men idag lite mindre uttalad.

*Håltid är betald väntetid, för att försäkra att arbetskraft är på plats vid fartygsanlöp.

/berättad av Alan Berry