Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Hamnorganisation

Mössa för frihamnsförman från 1960-talets början

Organisationen har förändrats vid flera tillfällen i takt med att sjöfarten och hamnverksamheten har utvecklats. Här beskrivs huvuddragen i hamnens organisatoriska utveckling.