Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Carl Jonas Love Almqvist

Från inledningen till romanen Det går an från 1839. Handlingen utspelar sig till stor det på hjulångaren Yngwe Frey, byggd av Samuel Owen 1821:

”En skön torsdagsmorgon i juli månad strömmade mycket folk förbi Riddarholmskyrkan i Stockholm, och skyndade utför backen emellan Kammarrätten och Statskontoret, för att i rättan tid hinna ned till Mälarstranden, där ångbåtarna låg. Alla hastade till Yngve Frey, löpte in över landgången med snabbhet, ty tiden till avresan var redan slagen, och ångkaptenen kommenderade ’främmande från bord!’.”

Hämtat från Smaragdbruden, 1845:

”Mannerskog intog platsen vid styret. Roddarmadammerna stucko med för­enade krafter ut från land, och snart såg man sig i den täcka aftonskymning­en gunga på den intagande fjärden emellan Djurgården och Södra bergen, Stockholms frejdade Saltsjöinlopp ... Roddargummorna fördubblade sina ansträngningar. Båten började flyga över vattnet som en and. Årorna syntes fara upp och ned i vågorna, lätta som vingar. Fradgan fräste om bogarna, och styret lämnade en lång gata efter sig i sjön: södra landet kom med synbar hastighet mot våra resande, och him­melen själv tycktes gynna företaget med en liten frisk bris från öster, en vindkåre som ännu mer drev på båten.”