Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Kolingsborg

Hamnkontoret, Drottsgården, Stadsgården 14-16

En viktig händelse för stuveriet i Stockholm var när det nyuppförda Kolingsborg vid Slussen togs i bruk 1954.

Här inrättades kontor för Hamnkontoret, Stuvareförbundet, Hamnarbetarfackföreningen och tidvis även den allmänna arbetsförmedlingen. Här fanns avlöningskontor samt personalutrymmen för stuveriarbetarna.

I Kolingsborg fanns också en utropslokal med två talarstolar. Båt efter båt utropades och arbetarna fördelades. Det var osäkert om det fanns jobb och jobbet i sig var tungt och skitigt. Utrop skedde fyra gånger om dagen. Vid sidan av ordinarie arbetare anlitades även extra ordinarie och tillfälliga arbetare om det behövdes. Under 1950-talet och början av 1960-talet hände det ibland att radion efter kvällsnyheterna annonserade att det ”i morgon föreligger behov av ett större antal extra hamnarbetare i Stockholm”.

Kolingsborg innebar ett stort standardlyft för stuveriarbetarna. Under 1890-talet hade sjåarna en uppehållsplats vid Slussen under uppfartsbron mot Söder där utrop skedde. Efter en strejk uppfördes en barack som väntrum. Den kallades Borgen eller Kolingsborg. Utropet flyttades sedan till en relativt primitiv lokal vid Söder Mälarstrand 5.

Lokaler med faciliteter som dusch och matstuga byggdes i Frihamnen 1952, i Norra Hammarbyhamnen 1954 och i Frihamnen 1956. Senare byggdes liknande lokaler i andra hamnar.

År 1963 uppfördes en byggnad vid Kommunalhuset i Värtahamnen för inkvartering av de norrländska stuveriarbetare som sökte sig till Stockholm under stränga vintrar när norrländska produkter gick över Stockholm. Här inrymdes även utbildningslokaler för personalen.

År 1980 öppnas en ny personallokal i Frihamnen som ersatte Kolingsborg. Den nya lokalen kallades ”Nya Borgen” och ligger i hus F. Stuveriarbetarna var då 140 ordinarie personer och arbetets tyngdpunkt låg vid Värtan.

Bild: Hamnkontoret, Drottsgården, Stadsgården 14-16.
Fotograf: Okänd, bilden hämtad från Hamnmuseet.