Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Årstadalshamnen och Liljeholmshamnen

Årstadalshamnen vid Vin & Spritcentralen. Förlängning av kaj 120 meter österut.

Årstadalshamnen byggdes 1931-1936 efter att Hammarbyleden hade öppnats 1926. Hamnen försågs med järnväg från Liljeholmen och blev stadens största hamn på Mälarsidan.

Hamnen blev upplagsplats för bland annat kol, koks, järn och trävaror.

Vid Marievik etablerade järn- och stålgrossisten Söderberg & Haak ett storlager 1920 som blev ett av världens största och modernaste i sitt slag. Intill S&H etablerades 1935 en annan järn- och stålgrossist, nämligen Odelberg & Olson. De två grossisterna gick 1976 samman under namnet Tibnor. År 1979 såldes järngrossistverksamheten till SSAB. Kort därefter började grossistverksamheten avvecklas vid Liljeholmen.

AB Vin & Spritcentralen etablerade 1959 ett lager i Årstadal och senare flyttades även spritfabriken och huvudkontoret dit från Reimersholme. Vid Årstadal anlades kajer där vintankfartyg kunde lägga till och tömma sin last direkt i de underjordiska bergrummen. Under 1990-talet avvecklades Vin & Sprits lager och tillverkning i Årstadal.

Årstadal är nu omvandlat till bostadsområde. Vid Liljeholmshamnen drivs fortfarande sjöfart med cement till Cementas siloanläggning som har drivits här sedan 1948.

Bild: Årstadalshamnen vid Vin & Spritcentralen. Förlängning av kajen med 120 meter österut.
Fotograf: Okänd, hämtad från Hamnstyrelsen.