Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Skärgårdstrafiken

Ångbåtar vid Södra Blasieholmshamnen (nuvarande Strömkajen).

Det har i alla tider levererats varor från skärgården till Stockholm. Genom ångfartygen blev det under 1800-talet möjligt att få snabbare och säkrare leveranser av färsk fisk och andra varor.

Dessutom skapade ångfartygen förutsättningar för en växande besöksnäring och populära semesterorter etablerades i skärgården.

Första ångbåtsturen i skärgården var när Amphitrite gick från Stockholm till Vaxholm 1819. Reguljär trafik inleddes i Skärgården 1838 med ångaren Ellida som gick Stockholm-Norrtälje-Öregrund en tur i veckan.

Den egentliga skärgårdstrafiken inleddes av ägarna till Gustavsbergs porslinsfabrik 1842. Norrtälje fick regelbunden ångbåtstrafik på Stockholm 1846 och under 1850-talet inrättades flera linjer i hela skärgården.

Skärgårdens första propellerångare, Wingåker, inledde trafik Stockholm–Norrtälje 1859. Egentlig vintertrafik i skärgården startade på 1890-talet.

Det som blev skärgårdstrafikens dominerande rederi, Waxholmsbolaget, har rötter i Djurgårds Ångbåts AB, bildat 1849 och 1869 ombildat till Waxholms Ångfartygs AB. År 1913 fick Waxholmsbolaget sitt klassiska emblem, ritat av marinmålaren Jacob Hägg.

År 1946 köptes Waxholmsbolaget av Sveabolaget. De ekonomiska svårigheterna tilltog och 1951 blev inte ens sommartrafiken lönsam. Bolaget räddades genom offentligt stöd. År 1964 övertog Vaxholms stad Waxholmsbolagets trafik och fartyg. Avsikten var att sjötrafiken skulle utgå från Vaxholm dit passagerare från Stockholm skulle transporteras med buss. Protesterna blev dock så stora att dessa planer skrinlades.

År 1967 förvärvades rederiet av Stockholms läns landsting som successivt har moderniserat flottan och utvecklat trafiken. Skärgårdstrafiken utnyttjas av permanentboende, sommargäster och turister. Årligen forslas 8 000 ton gods med båtarna.

Sedan 1994 är Waxholmsbolaget beställare av den kollektiva sjötrafiken i Stockholms skärgård och hamn. Bolaget äger 20 skärgårdsbåtar och 4 djurgårdsfärjor som drivs av fristående företag.

Läs om S/S Blidösund (som byggdes för de bofasta på Blidö och Yxlan) och S/S Norrskär (tidigare Sandhamns Express)

Ta del av Cornelis Vreeswijks Ångbåtsblues

Foto från Stockholmskällan: Ångbåtar vid Södra Blasieholmshamnen (nuvarande Strömkajen) någon gång 1940-45.
Fotograf: Lennart af Petersens