Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Henriksdalshamnen

När Hammarbyleden anlades skapades här lämplig mark för varvsverksamhet. Finnboda Varf ville gärna få tillgång till marken för att från Stadsgården flytta hit Södra Varvet som man ägde sedan 1925. I stället blev det ESAB som här anlade Hammarbyvarvet (Hammarbyverken) 1930.

ESAB hade en liten flotta av verkstadsfartyg som användes för svetsnings- och reparationsarbeten i hamnen. Ett samarbete inleddes med Waxholmsbolaget för underhåll av dess fartyg. Waxholmsbolaget flyttade därför hit sina vinterliggare.

År 1942 övertog Finnboda aktiemajoriteten i Hammarbyverken. Nu inleddes nybyggnad av fartyg, dels som underleverantör till Finnboda, dels byggen av egna mindre fartyg. Finnbodas verksamhet här lades ner 1961 men varvs- och verkstadsverksamhet fortgick i Henriksdal in på 1990-talet. Stockholms Hamns sjöverksamhet (senare Stockholms Hamnentreprenad AB) flyttade hit från Djurgårdsstaden omkring 1980 och flyttade till Frihamnen när bostäder skulle börja byggas i Henriksdalshamnen.