Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Vaxholm

Gammal karta över Vaxholm

Landhöjningen hade gjort att större fartyg på 1500-talet bara kunde segla in till Stockholm via Kodjupet och Oxdjupet nära Vaxholm.

Gustav Vasa lät börja grunda upp Oxdjupet genom att dumpa sten där. Riksdagen beslöt 1544 att en befästning skulle anläggas på Vaxholmen som ett led i försvaret av Stockholm och där fartyg som tilläts passera kunde visiteras och förtullas.

En stad växte upp på Vaxön. Vaxholm blev även centrum för tull, lots, handel och skärgårdstrafik. Vid Söderhamnen finns ett tullhus (arkitekt Johan Eberhard Carlberg 1736).

Första ångfartyget som besökte Vaxholm var Amphitrite 1819. År 1836 fick Vaxholm regelbunden trafik till Stockholm genom att Ålandsbåtarna lade till här. År 1851 etablerade Djurgårds Ångbåts AB daglig trafik på Stockholm och en badanläggning öppnades i Vaxholm.

År 1841 började en upprensning av Kodjupet. Djupet i farleden ökade från 2,5 till 5 meter. Även Oxdjupet har successivt rensats och är nu den djupare av de två farlederna vid Vaxholm.

Fotograf: Klint