Fyrskeppet Finngrundet

Fyrskeppet Finngrundet

Fartyget byggdes på Gefle Verkstäder 1903 och var i tjänst som fyrskepp fram till 1969. Fartyget låg vid Finngrundsbankarna nordost om Gävle.

Det försågs 1927 med en AGA-fyr.

Ägs nu av Statens Maritima Museer och visas som museibåt vid Galärvarvet.