Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Landsort

Gammal karta över Landsort

Landsort (Nynäshamns kommun) utgör den södra utposten i Stockholms skärgård. Den är omnämnd som lotsplats 1535.

Holländaren Abraham van Eijck byggde här den första svenska fyren 1651. Nuvarande fyr uppfördes av Margareta van der Haagen 1678.

Här passerar dels farleden till Södertälje, dels den södra huvudfarleden mot Stockholm.

Fotograf: Klint.