Klara Mälarstrand

Muddring och spontslagning av Klara Mälarstrand

Till Norrmalms strand mot Mälaren (i Klara församling) fördes tidigare en hel del livsmedel och byggnadsmaterial. Hamnområdet vid Tegelbacken kallades Tegelhamnen och bestod av Parmbron (parm är ett hömått), Tegelbacken och Vedbron.

En stor hamnplats låg vid Röda Bodarna öster om Tegelbacken. Röda Bodarna är omnämnda på 1600-talet och var magasin för livsmedel.

År 1853 startade den första ångslupslinjen i innerstaden där Vasabron nu går. När Klarahallen invigdes som saluhall 1933 flyttades den Mälartrafik som levererade grönsaker till Klara Mälarstrand från Munkbron, där torghandel hade bedrivits fram tills dess.

Klara Mälarstrand är nu centrum för Mälartrafiken med bland annat ångfartygen Drottningholm och Mariefred.

Bild: Muddring och spontslagning av Klara Mälarstrand i samband med utflyttning av kajlinje. Bilden tagen vid landfästet för den provisoriska pontonbron, körbanan, 27 februari 1961.
Fotograf: Okänd, bilden är hämtad från Hamnstyrelsen.