Stockholms Hamns fartyg

Isbrytaren I och II vid Djurgårdsvarvet 1952

När hamnförvaltningen inrättades 1909 övertog den Isbrytaren I, byggd på Kockums 1897. Fartyget såldes 1952.

Hamnstyrelsen beställde Isbrytaren II som levererades från Finnboda 1915 . Det var Sveriges första havsisbrytare. Fartyget döptes om till Sankt Erik 1958 i samband med övergång från kol- till oljeeldning. Hon tjänstgjorde sista gången 1977 och är nu museifartyg vid Galärvarvet.

Som ersättning för de stora isbrytarna skaffade hamnen stora isbrytande bogserbåtar. Starkodder levererades av Finnboda 1953. Hon var även försedd med sjöspruta. Fartyget såldes 1979.

Bogserbåten Heimdal byggdes 1974 på Åsiverken i Åmål namnet Bonden för Bohus-Tug i Uddevalla. Stockholms hamn ägde båten 1977-1988. Den var även utrustad för brand- och oljebekämpning. 

År 1957 köpte hamnförvaltningen hamnkranen Lodbrok. Den var bland annat med om bärgningen av Vasa och bygget av Essingeleden. Lodbrok krockade med Essingebron 2005 och såldes 2008 till Marine Crane AB.

Bild: Isbrytaren I och II vid Djurgårdsvarvet, december 1952.
Fotograf: Okänd, bilden är hämtad från Hamnstyrelsen.