Platser

Klints sjökort 1830

I regionen runt Stockholm, liksom i själva Stockholm, finns flera platser som är eller har varit betydelsefulla för sjöfarten. Eftersom sjöfarten och hamnverksamheten har förändrats över tiden, så har också de olika platsernas betydelse och funktion förändrats. Här beskrivs utvecklingen på några viktiga platser i regionen och staden.