Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Malin Wiman i Stockholms Hamnars kontorslandskap

Överblick från bar till hamn

Malin Wiman är restaurangchefen som halkade in i hamnen på ett bananskal och blev ansvarig för ett föga populärt IT-system. 17 år senare är hon fortfarande kvar och verktyget Portit genomsyrar hela Stockholms Hamnars verksamhet.

Läs mer

Fem invigningstalare under ett regn av konfetti

Historisk byggstart för Stockholm Norvik Hamn

Den 16 september firades startskottet för Stockholm Norvik Hamn och Norvik logistik- och företagspark. En välbesökt och festlig ceremoni där näringsliv och allmänhet firade byggstarten tillsammans.

Läs mer

Läs fler nyheter

Inneliggande fartyg

* Sökresultatet visar alla händelser inom vald period (inneliggande, ankomna och avgångna).
Fartygsnamn Ankomst/Avgång Kaj Fartygstyp Status

Visa fler

Gå till fartygslistan