Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

S/S Viking vid kajen i Kapellskär

Så började det i Kapellskär

Sjöfart har bedrivits från platsen sedan medeltiden men Kapellskärs historia som kommersiell hamn är intimt förknippad med Viking Line.

Läs mer

Flygfoto över Masthamnen och Stadsgården

Arbeten i Masthamnen och på Stadsgården

Masthamnen, där cirka 100 kryssningsfartyg lägger till varje år, är i behov av renovering. Nu påbörjas en första etapp för att hamnen ska stå redo för kryssningssäsongen 2019. Parallellt pågår även arbeten på Stadsgårdskajen.

Läs mer

Läs fler nyheter

Inneliggande fartyg

* Sökresultatet visar alla händelser inom vald period (inneliggande, ankomna och avgångna).
Fartygsnamn Ankomst/Avgång Kaj Fartygstyp Status

Visa fler

Gå till fartygslistan