Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Visionsbild över Stockholm Norvik Hamn som öppnar 2020

Transportutredning godtas

Fredag 7 december 2018 meddelade mark- och miljödomstolen att de godtar Stockholms Hamnars utredning gällande transporter till och från Stockholm Norvik Hamn. Därmed är samtliga villkor för Stockholm Norvik Hamn beslutade.

Läs mer

Läs fler nyheter

Inneliggande fartyg

* Sökresultatet visar alla händelser inom vald period (inneliggande, ankomna och avgångna).
Fartygsnamn Ankomst/Avgång Kaj Fartygstyp Status

Visa fler

Gå till fartygslistan