Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Fartyg

Skonerten Polstjärnan vid Skeppsbrokajen framför Slottet

I Stockholm finns världens mest välbevarade 1600-talsskepp. Stockholm har också ett av världens mest omfattande bestånd av fungerande passagerarångare som trafikerar Saltsjön och Mälaren.

Här är några intressanta historiska fartyg i Stockholm. Därutöver finns flera före detta ångbåtar som konverterats till motordrift.

Ångfartygen

Den första svenska ångbåten sattes i trafik mellan Stockholm och Drottningholm 1818. Några år senare fanns flera ångbåtslinjer som gick till Stockholm. En viktig pionjär var Samuel Owen.

Ångbåtarna fick inledningsvis störst betydelse för passagerartrafiken eftersom de var snabba, bekväma och gick efter tidtabell. Det var också billigare att resa längre sträckor med ångfartyg än genom landsvägstransporter.

De första ångbåtarna drevs med skovelhjul vilket gav låg manövrerbarhet. Därför lade hjulångarna normalt bara till vid ett fåtal stora bryggor. År 1846 sattes den första propellerångaren in i reguljär trafik i Sverige. Nu ökade manövrerbarheten och lastförmågan varför det blev möjligt att lägga till vid fler bryggor.

För vissa massgodstransporter var dock segelfartyg konkurrenskraftiga in på 1900-talet.

Foto från Stockholmskällan: Skonerten Polstjärnan någon gång 1885-1905.
Fotograf: Frans Gustaf Klemming.