Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Dalarö

Utsikt vid Dalarö Tullhus 1953

År 1636 förlades stora sjötullen till Dalarö (Haninge kommun) och detta var länge landets viktigaste tullplats. Alla fartyg med importvaror på väg till Stockholm eller till hamnar norr därom skulle tullklareras här.

På Dalarö inrättades även en lotsstation i början av 1600-talet.

Ett samhälle växte upp med tullare, lotsar och krögare. Dalarö fick regelbunden ångbåtstrafik med Stockholm 1852 och blev en populär badort. Här finns i dag ett ståndsmässigt tullhus (arkitekt Erik Palmstedt 1788) och tullvaktarstuga (Gustaf von Heidenstam 1861).

Syftet med att anlägga en tullstation i skärgården var att försvåra smugglingen. Detta system med så kallade inloppsstationer avskaffades 1927 och året därpå avvecklades Dalarö tullstation.

Fotograf: John Kjellström, Stockholmskällan
Utsikt vid Dalarö Tullhus 1953.