Mälarens reglering

Vattenståndet i Mälaren är sedan 1940 reglerat. Då anlades den första regleringsdammen under Riksbron. Den första vattendomen trädde i kraft 1943. Regleringen av Mälaren blev fullt utbyggd 1968.

Syftet med regleringen är att förhindra översvämning, att höja lågvattenstånden till gagn för sjöfarten och att förhindra saltvatteninträngning från Saltsjön till Mälaren.

Stockholms Hamnar har i uppdrag av staden att hålla kontroll över vattennivåerna och att reglera nivån enligt gällande vattendom. Stockholms Hamnar manövrerar dammluckorna runt Riksdagshuset, samt slussarna i Stockholm, medan Sjöfartsverket i samråd med Stockholms Hamnar (och på deras direktiv), släpper vatten genom Södertälje sluss.

Mälaren kan i dag tappas på åtta platser (två vardera vid Norrström, Slussen, Hammarbyslussen och Södertälje) med en sammanlagd förmåga på 800 kubikmeter per sekund. Ett syfte med Slussens ombyggnad är att kunna öka avtappningen där för att minska riskerna för översvämning av Mälaren.

Läs mer om Mälaren och dess kanaler

Läs mer om regleringen av Mälaren (extern länk)