Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Bilder från Frihamnen

Foton från Frihamnen förr. Foto (om inte annat anges): Stockholms stadsarkiv.

Frihamnen 1926: Bilar förpackade i lådor och i färdigt skick lagrade på planen väster om Magasin 2.

Frihamnen 1926: Bilar förpackade i lådor och i färdigt skick lagrade på planen väster om Magasin 2.

Frihamnen 10 oktober 1919: Invigning av Magasin 1 och S/S Annie Johnson. Invigningspaviljongen till vänster.

Frihamnen 10 oktober 1919: Invigning av Magasin 1 och S/S Annie Johnson. Invigningspaviljongen till vänster.

Frihamnen 1919: Magasin 1, exteriör från sjösidan.

Frihamnen 1919: Magasin 1, exteriör från sjösidan.

Frihamnen 1923, Kaj II.

Frihamnen 1923, Kaj II.

Frihamnen 1947: Kajlagring - Magasin 1 syns i bakgrunden.

Frihamnen 1947: Kajlagring - Magasin 1 syns i bakgrunden.
Foto: Victor Malmström / Stockholms stadsarkiv

Frihamnen 1950 - 1965: Södra bassängen.

Frihamnen 1950 - 1965: Södra bassängen.

Frihamnen 9 oktober 1945: Lastkranar mot skyn. Fartyget Mora från Göteborg syns vid kajkanten.

Frihamnen 9 oktober 1945: Lastkranar mot skyn. Fartyget Mora från Göteborg syns vid kajkanten.

Frihamnen 10 juni 1955: Bilar och i bakgrunden syns fartyget Tagus.

Frihamnen 10 juni 1955: Bilar och i bakgrunden syns fartyget Tagus.
Foto: Elite foto / Stockholms stadsarkiv

Stockholms stadsarkiv Frihamnen 27 september 1926: Huvudingång vid invigningen.

Frihamnen 27 september 1926: Huvudingång vid invigningen.

Frihamnen 1915 - 1920: Tullbevakningsbyggnaden sedd inifrån hamnen.

Frihamnen 1915 - 1920: Tullbevakningsbyggnaden sedd inifrån hamnen.

Frihamnen 1919: Administrationsbyggnaden, sedd inifrån hamnen.

Frihamnen 1919: Administrationsbyggnaden, sedd inifrån hamnen.

Frihamnen 27 september 1926: Hans Majestät Konung Gustaf V i samtal med Stadsfullmäktiges ordförande Allan Cederborg.

Frihamnen 27 september 1926: Hans Majestät Konung Gustaf V i samtal med Stadsfullmäktiges ordförande Allan Cederborg.

Frihamnen: En av Johnsonlinjens vackra fartyg som sakkunnigt granskas av ett par stuveriarbetare. Stuveriarbetarna beundrar m/s Seattle, sjösatt 1947 och såld till Tyskland 1962.

Frihamnen: En av Johnsonlinjens vackra fartyg som sakkunnigt granskas av ett par stuveriarbetare. Stuveriarbetarna beundrar m/s Seattle, sjösatt 1947 och såld till Tyskland 1962.
Foto: Svenska Dagbladet 25 april 1962 / Stockholms stadsarkiv

Frihamnsbassängen 1948: Fartyg vid kaj 3.

Frihamnsbassängen 1948: Fartyg vid kaj 3.

Frihamnen 1921: Johnson - båt under lossning vid Magasin 1, lossning utsides till Finlandsbåt. I bakgrunden Magasin 2.

Frihamnen 1921: Johnson - båt under lossning vid Magasin 1, lossning utsides till Finlandsbåt. I bakgrunden Magasin 2.

Frihamnen 1948: Lastning och lossning.

Frihamnen 1948: Lastning och lossning.
Foto: Lennart af Petersens / Stockholms stadsarkiv

Frihamnen: Lossning av bananstockar. Båten m/s Brasil byggdes i Göteborg, sjösattes 23 februari 1943. Sedemera såld till Taiwan och upphuggen 1976.

Frihamnen: Lossning av bananstockar. Båten m/s Brasil byggdes i Göteborg, sjösattes 23 februari 1943. Sedermera såld till Taiwan och upphuggen 1976.
Foto: Victor Malmström / Stockholms stadsarkiv

Frihamnen 1928: Banankompaniet.

 Frihamnen 1928: Banankompaniet.Frihamnen

Frihamnen 1921: Magasin 2, västra gaveln.

Frihamnen 1921: Magasin 2, västra gaveln.

Ur en personaltidning från 1988.

Ur en personaltidning från 1988.