Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Gröndal och Liljeholmen

Alfred Nobel anlade sin första sprängämnesfabrik i Vinterviken 1865. Tillverkningen flyttades till Gyttorp 1920.

I Vinterviken finns bevarade byggnader och spränggårdar, bl.a. svavelsyrefabriken från 1891.

Cementas första silo vid Liljeholmshamnen togs i drift 1948. Verksamheten här drivs fortfarande.

Beckers flyttade till Lövholmen 1902. Stålgrossisten Söderberg & Haak etablerade lager i Marievik 1920 som blev ett av de största och mest rationella i världen. År 1959 etablerade Vin- & Spritcentralen lager på Årstadal där tankfartyg kunde tömma vinet direkt i underjordiska bergrum.