Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Södra Hammarbyhamnen

Södra Hammarbyhamnen

Södra Hammarbyhamnen anlades som industrihamn för industrier och partihandel när Hammarby sjö sänktes och Hammarbyleden öppnade 1926. Hamnen fick järnvägsförbindelse 1929.

General Motors byggde en sammansättningsfabrik här 1928. Det var Stockholms dittills största sammanhängande fabriksbyggnad i ett plan. Här monterades Buick, Cadillac, Chevrolet och Chrysler.

Kooperativa Förbundet uppförde Lumafabriken 1930, en pionjärbyggnad för svensk funktionalism ritad av Artur von Schmalensee och Eskil Sundahl. Fabriken byggdes för att bryta en internationell glödlampskartell. Överst ligger ett provrum med glasväggar där glödlampor från fabriken testades. 

General Motors byggde en sammansättningsfabrik i Södra Hammarbyhamnen 1928. Stålbyggnadsföretaget Bröderna Hedlund flyttade hit 1943. VVS-grossisten Ahlsell öppnade en stor lageranläggning här 1950.

Lumafabriken ritades av Artur von Schmalensee och Eskil Sundahl 1930 som en pionjärbyggnad för svensk funktionalism. Fabriken byggdes av KF för att bryta en internationell glödlampskartell. År 1970 flyttades tillverkningen härifrån men byggnaden finns kvar.

Kring millennieskiftet inleddes omvandlingen till bostadsområde. I dag lossas här sand till betongindustrin samt bränsle till värmeverket. Hamnbogserarna flyttades hit från Frihamnen i början av 1990-talet. En hamnkran är bevarad från Norra Hammarbyhamnen.

Läs mer om Hammarby sjö och Hammarbyleden

Bild: Södra Hammarbyhamnen. Kajbyggnaden framför Rundqvist och Schultz tomt.
Fotograf: Okänd, bilden är hämtad från Hamnstyrelsen.