Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Ford Motor Company

Ford Motor Companys byggnad i Frihamnen 1930

Åren efter första världskriget dominerades den svenska personbilsmarknaden av amerikanska tillverkare. Bilkomponenterna skickades i CDK-lådor (Completely Knocked Down) för att sedan monteras i europeiska sammansättningsfabriker.

Sverige hade högre tullar på bilkomponenter än på bilar varför huvuddelen av de personbilar från USA som var avsedda för den svenska marknaden länge sattes samman i Köpenhamn.

Den första Fordbilen hade importerats till Sverige 1904. Ford hade lokaler i Stora Tullhuset på Stadsgården och bilmontering i Ersta hamn nära Tegelviken. Här blev det dock snabbt för trångt och 1929 fick Ford avslag på en ansökan om att bygga till sin anläggning. I stället beslutade sig Ford för att bygga en modern anläggning i Frihamnen.

I januari 1931 kunde Fordhuset i Frihamnen invigas. Enligt Fordkoncernens centrala direktiv skulle företagets byggnader världen över ligga i arkitekturens och teknikens framkant. Arkitekt var Uno Åhrén, en av den svenska funktionalismens viktigaste talesmän i Sverige. Detta var ingen sammansättningsfabrik utan bilarna levererades i färdigt skick, huvudsakligen från Köpenhamn. I Fordhuset inrymdes bilar, reservdelslager, reparationsverkstad, utställningshall och kontor.

Under kriget, då privatbilismen kringgärdades av hårda begränsningar, utnyttjades anläggningen bland annat för försvarets behov av att rusta och reparera fordon. Åren 1946–1949 byggdes anläggningen ut, dels med en tillbyggnad av det ursprungliga huset, dels med en högre byggnad för ångpannorna. Även denna gång var Uno Åhrén arkitekt. Syftet med tillbyggnaden var att inrymma en sammansättningsfabrik för att kringgå de restriktioner som Sverige hade infört för bilimporten. Redan i maj 1947 kunde den första lastbilen rullas ut från ett provisoriskt monteringsband. 1949 invigdes fabriken och den första svenskmonterade personbilen levererades. Här fanns även ett sadelmakeri som tillverkade säten, innertak och dörrpaneler.

Sammansättningsfabriken avvecklades 1957. Ford flyttade från Frihamnen till nya lokaler i Sollentuna 1994. Fords byggnader togs över av Stockholms Hamn och fick då namnet Magasin 10. De välbevarade Fordhusen räknas till de kulturhistoriskt mest värdefulla byggnaderna i Norra Djurgårdsstaden.

Foto: Stockholmskällan
Ford Motor Companys byggnad i Frihamnen 1930.