Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

1950-1999

Tavla som beskriver trafiken i hamnen 1973 och användes i en annonskampanj

Stockholms stad hade 750 000 invånare såväl 1950 som 2000. Men en befolkningstopp på drygt 800 000 invånare hade nåtts 1960. Antalet invånare i hela Stockholms län ökade under andra halvan av 1900-talet från 1,1 till 1,8 miljoner.

I början av 1950-talet passerades kol/koks som största varugrupp av både olja och sand/cement. Senare blev färjegodset det största exportgodset.

Under 1950- och 60-talen fortsatte den omfattande transoceana och europeiska utrikeshandeln över Stockholm även om Stockholms hamn i mitten på 1950-talet förlorade positionen som största importhamn då Göteborg blev störst även för denna trafik.

I slutet av 1960-talet inleddes en revolution inom världens transporthantering genom containern. Transportarbetet effektiviserades och mönstret för sjöfarten förändrades. Den transoceana trafiken lämnade successivt Östersjön och i stället etablerades feedertrafik (matartrafik med mindre fartyg) mellan hamnar på Nordsjökusten och Stockholm. En containerhamn öppnades vid Lindarängen i Frihamnen 1971. 

År 1969 flyttades flottbasen och flottans varv från Stockholm till Muskö. Under 1960-talet upphörde den inrikes linjetrafiken. Skärgårdstrafiken drabbades på 1950-talet av en allvarlig kris och Mälartrafiken slogs nästan helt ut. Men under senare decennier har framförallt skärgårdstrafiken fått ökad betydelse för turister och stockholmares fritidsresor.

Det mest expansiva inslaget i efterkrigstidens sjöfart på Stockholm är Finlandstrafiken. Terminaler för Silja Line öppnade i Värtahamnen 1966 och för Viking Line i Masthamnen 1973. Vikinglinjen hade 1960 startat färjetrafik från Kapellskär.

Efter kommunismens fall i Östeuropa har även färjetrafiken på Ryssland, Estland och Lettland växt och kryssningstrafiken har expanderat kraftigt.

På 1990-talet förvärvade Stockholms Hamn AB hamnarna i Kapellskär och Nynäshamn, vilket ledde till att koncernen Stockholms Hamnar bildades.

Under slutet av 1900-talet upphörde det mesta av godshanteringen i alla Stockholms hamnar utom i dem som ligger vid Värtan. Nya bostadsområden byggdes, bland annat vid Hammarby sjö och Hornsberg.

Bild: Tavla som användes i en annonskampanj för Stockholms Hamnar 1973.