Sandhamn

Gammal karta över Sandhamn

Efter att Sverige hade förlorat de baltiska provinserna inrättades 1721 en inloppsstation för tullen i Sandhamn (Värmdö kommun).

Farleden till Stockholm öppnades för utländska fartyg 1726.

I Sandhamn växte sedan ett tull- och lotssamhälle fram. Här finns i dag en tullvaktstuga (1748), tullhus (arkitekt Carl Hårleman 1752) och lotsutkik (1962). En krog omnämns här 1672. Nuvarande värdshusbyggnad är delvis från 1734.

Lyrikern Elias Sehlstedt var tullinspektör i Sandhamn 1852–1869 och har skrivit om ”det dystra, mat- och glädjefattiga Sandhamn. Detta de torskätande folkens; de eviga sydvästarnas land.”

Den mellersta huvudfarleden till Stockholm passerar här. Denna farled är den kortaste och har det största djupet (tillåter 11 meters djupgående) av farlederna in till Stockholm.

Fotograf: Klint.