Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Sandhamn

Gammal karta över Sandhamn

Efter att Sverige hade förlorat de baltiska provinserna inrättades 1721 en inloppsstation för tullen i Sandhamn (Värmdö kommun).

Farleden till Stockholm öppnades för utländska fartyg 1726.

I Sandhamn växte sedan ett tull- och lotssamhälle fram. Här finns i dag en tullvaktstuga (1748), tullhus (arkitekt Carl Hårleman 1752) och lotsutkik (1962). En krog omnämns här 1672. Nuvarande värdshusbyggnad är delvis från 1734.

Lyrikern Elias Sehlstedt var tullinspektör i Sandhamn 1852–1869 och har skrivit om ”det dystra, mat- och glädjefattiga Sandhamn. Detta de torskätande folkens; de eviga sydvästarnas land.”

Den mellersta huvudfarleden till Stockholm passerar här. Denna farled är den kortaste och har det största djupet (tillåter 11 meters djupgående) av farlederna in till Stockholm.

Fotograf: Klint.