Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Reimersholme

På den västra delen av ön anlades Charlottenbourghs fabrique på 1770-talet för tillverkning av skedvatten (salpetersyra).

På den östra sidan drevs från 1859 till 1934 en yllefabrik där en stor del av arbetskraften under 1800-talet utgjordes av fångar på Långholmsfängelset.

På 1860-talet drevs en fabrik på Reimersholmes sydöstra del för tillverkning av ”Amerikansk Fotogenolja”. Efter det att företaget hade gjort konkurs köptes marken av ”brännvinskungen” L.O. Smith som 1870 byggde om fotogenfabriken till en spritförädlingsanläggning.

År 1917 övertogs spritfabriken av Vin & Spritcentralen som verkade här in på 1970-talet. Vissa byggnader är bevarade från spritfabriken.