Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Albert Engström

Från en av Engströms många historier om kolingen:

”Kolingen, som på 48 år ej varit mantalsskrifven, tvingas av Lagens Arm att fullgöra denna medborgerliga plikt. Kolingen infinner sig hos rotemannen och sysselsätter sig i väntan på sin tur med att spotta sitt monogram på golvet. Rotemannen tillhåller kolingen att använda spottlådan. Kolingen: Herr Grefve och talman, mitt hjärta sväller af tacksamhet, men en fattig hamnarbetare som jag kan godt nöja sig med golfvet.”