Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Styrelseordföranden

1909   Pehr Rabe (H)  
1910   Otto Höglund (H)  
1916   Oscar Wallenberg (H)  
1920    Wilhelm Broman (H)  
1920   Joachim Åkerman (H)  
1928   Gottfrid Björklund (S)  
1940   Harald Göransson (H)  
1950   Gösta Agrenius (H)  
1971   Lennart Blom (M)  
1979   Carl Cederschiöld (M)  
1991   Mats Hulth (S)  
1994   Margareta Olofsson (V)  
1998   Roland Larsson (S)  
1998   Stella Fare (SP)  
2002   Malte Sigemalm (S)  
2006   Ulla Hamilton (M)  
2011   Helena Bonnier (M)  
2014   Stefan Hansson (S) 
2019   Fredrik Lindstål (C)
2022   Clara Lindblom (V)
2023   Jens Holm (V)