Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Hamnarbete

Lossning vid Magasin 1 i Frihamnen 1919

I århundraden har Stockholms hamn varit fylld av arbetande människor: Här fanns hamnens funktionärer, stuveriarbetare, sjömän, personal från rederier, speditörer, mäklare och tull, stadsbud och springpojkar samt många andra yrkesgrupper.

Länge fick man bära eller dra allt gods mellan fartyg, kajer och magasin. Runt sekelskiftet 1900 fick hamnkranarna sitt genomslag. Nästa revolution kom på 1960-talet med truckar och roro-färjor. Omkring 1970 kom containern.

Successivt försvann styckegodshanteringen från Stockholms kajer. Allt färre människor behövdes för att lassa, lossa och lagra varorna i hamnen. Fortfarande ger sjöfarten upphov till många arbeten men en allt större andel av jobben utförs nu på kontor, inte på kajer eller i magasin.

Bild: Lossning vid Magasin 1 i Frihamnen 1919.
Fotograf: K.A.Ransell.