Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Ropsten

År 1968 presenterade industriborgarrådet Gösta Agrenius (H) ett förslag till ett underjordiskt kärnkraftvärmeverk i Ropsten.

Förslaget hade utarbetats av Stockholms Elverk tillsammans med ASEA och en koncessionsansökan lämnades nu in för en lättvattenreaktor av samma typ som i Oskarshamn. Förutom att leverera elektricitet och fjärrvärme skulle kylvattenutsläpp hålla hamnarna i Lilla Värtan isfria. Två motionärer i stadsfullmäktige föreslog att en del av kylvattnet skulle värma bassängerna i Kampementsbadet och Vanadisbadet. Driftstarten beräknades till 1974.

Industriminister Krister Wickman (S) tillsatte 1970 Närförläggningsutredningen som skulle undersöka förutsättningarna för kärnkraftverk i stadsmiljö. Utredningen presenterade sitt betänkande 1974. Den förordade en zon på 2 kilometer med speciella bebyggelserestriktioner kring svenska kärnkraftverk. Men utredningen uteslöt inte att kärnkraftverk senare kunde uppföras, exempelvis i Ropsten: ”utpräglad närförläggning undvikes till ytterligare erfarenheter vunnits av anläggningar lokaliserade enligt nuvarande principer.” Stockholm stad hade dock övergivit tankarna på ett kärnkraftverk i Ropsten redan 1971.